Košice (Cassovia)

Košice (malofte Koŝico aŭ Kasovio) estas la plej granda urbo de orienta Slovakio kaj la dua en tuta Slovakio. Košice estas sidejo de unu el ok regionoj de Slovakio. La unua skribita mencio pri Košice estas el jaro 1230, sed la stato de urbo ekzistas ekde 1241. Dum jaroj 1939-1945 Košice estis parto de Hungario. Ekde 1993 Košice estas parto de sendependa Slovaka Respubliko.
Košice estas centro de valo, kiu konektas Prešov kun hungara landlimo. Oriente de la valo estas Montaro de Slanec, okcidente Slovaka Ercmontaro. Centre de valo fluas rivero Hornád.
La plej fama konstruaĵo en Košice estas Katedralo de sankta Elizabeto, la ĉefpreĝejo de ĉefdiocezo de Košice. Ĝi estis konstruita en gotika stilo sur loko de pli alta preĝejo, kie okazis eŭkaristia miraklo. Konsekrita vino elverŝiĝis en tolon, kie ĝi kreis bildon de Krista vizaĝo. La bildo ekzistis ekde 15-a ĝis 18-a jarcento.
En Košice estas universitatoj, sportaj kluboj kaj civitanaj organizoj, ekzemple Karpata fondo. Pri Esperanto-movado en Košice bonvolu legi subpaĝon Pasinteco.
Košice sú najväčšie mesto východného Slovenska a druhé najväčšie na Slovensku. Sú sídlom Košického kraja, jedného z ôsmich krajov Slovenska. Prvá písomná zmienka o Košiciach je z roku 1230, ale mestom sa Košice stali v roku 1241. V rokoch 1939-1945 boli Košice súčasťou Maďarska. Od roku 1993 patria Košice do samostatnej Slovenskej republiky.
Košice sú centrom Košickej kotliny, ktorá sa tiahne zo severu na juh. Na východnej strane ju lemujú Slanské vrchy, na západe Slovenské rudohorie. Košicami preteká rieka Hornád.
Dominantou Košic je Dóm sv. Alžbety, ktorý je katedrálou Košickej arcidiecézy. Bol postavený v gotickom slohu na mieste staršieho kostola, v ktorom sa stal eucharistický zázrak. Premenená krv rozliata na plátno vytvorila obraz Kristovej tváre. Obraz z 15. storočia sa zachoval do 18. storočia.
V Košiciach sídlia významné vysoké školy, športové kluby a občianske združenia. Sídlo tu má aj Karpatská nadácia. O esperantskom hnutí v Košiciach sa dočítate na podstránke Minulosť.
Design by hosmich © EKOS 2014