Esperanto

Ĉi tiu subpaĝo parolas pri Esperanto, ĝia historio kaj avantaĝoj en interhoma komunikado. Se vi estas Esperantisto, vi konas faktojn, kiuj estas menciitaj ĉi tie. Do la Esperanta versio de jena teksto ne estas necesa.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/1908-kl-t-zamenhof.jpg/171px-1908-kl-t-zamenhof.jpg
L. L. Zamenhof, iniciátor esperanta (1859-1917)


Prvá učebnica esperanta z roku 1887

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Flag_of_Esperanto.svg/200px-Flag_of_Esperanto.svg.png
Vlajka esperanta, navrhnutá v roku 1905

File:Jubilea simbolo.svg
Jubilejný symbol esperanta z roku 1987 pripomínajúci sté výročie jeho publikovania

Zdroj obrázkov: commons.wikimedia.org

Esperanto je spravodlivý medzinárodný jazyk, ktorého naučenie trvá všetkým jazykovým skupinám približne rovnaký čas. Pod názvom Lingvo Internacia ho v roku 1887 publikoval poľský lekár Ľudovít Lazar Zamenhof. Jeho prvá učebnica bola úspešná najmä v Ruskej ríši, prvý esperantský klub však vznikol v nemeckom Norimbergu. V súčasnosti má znalosť esperanta vyše milióna ľudí, ktorí medzi sebou komunikujú bez jazykových bariér. Stretnutia esperantistov prebiehajú na všetkých úrovniach, od miestnych klubov cez národné až po svetové podujatia. Niektoré z nich sú uvedené na podstránke Podujatia, ďalšie na stránke eventoj.hu.
Esperanto je použiteľné v každej oblasti ľudského života. Jeho primárnou úlohou je však uľahčiť medzinárodný kontakt, pretože ten bez spoločného jazyka nie je možný. Ak jednotlivec vycestuje do cudziny, môže komunikovať v miestnom jazyku, keď sa ho naučil. Pokiaľ však navštívil krajinu len dočasne a neplánuje sa učiť miestny jazyk, vypomáha si svetovým jazykom, teda takým, ktorý sa používa vo veľkej časti sveta a je predpoklad, že sa ho naučili aj cudzinci. Ak však niekto, kto sa naučil jeden svetový jazyk, príde do krajiny, kde je preferovaný iný svetový jazyk, komunikačná bariéra sa neodstráni, napriek tomu, že úsilie na naučenie jazyka bolo vynaložené. Dôvodov, prečo sa jeden jazyk neprijal ako svetový na celom svete, je veľa. Hlavným dôvodom je kultúrna prestíž niektorých národov, ktoré si zakladajú na svojich jazykoch a presadzujú ich na úkor iných veľkých jazykov. Nezanedbateľná je aj zložitosť národných jazykov, ktoré majú prirodzeným vývojm vzniknuté nepravidelnosti, ktoré sú pre iné jazyky cudzie. Esperanto odstraňuje oba tieto dôvody. Je neutrálne, nepatrí žiadnemu národu, preto nikto nemôže povedať, že podpora esperanta je presadzovaním nejakej národnej kultúry. Je plánové, vzniklo na základe jednoduchej gramatiky, ktorá neobsahuje zložité zaužívané pravidlá. To znamená, že keď ovládate základ esperanta, pozostávajúci zo 16 pravidiel a niekoľko tisíc slov, môžete sa plynule a správne vyjadrovať v rôznych situáciách. Samozrejme, nemusíte ovládať celý oficiálny slovník, aby ste hovorili esperantom. Tento zoznam slov Vám postačí, aby ste zložili prvú skúšku na stránke lernu.net. Aj bez skúšky však môžete zažiť medzinárodnú atmosféru a pocit slobodnej komunikácie bez toho, aby ste sa prispôsobovali jazyku, ktorý je pre Vás cudzí. V esperante budete totiž rozmýšľať tak, akoby bolo Vaším vlastným jazykom.
Viac o esperante sa môžete dočítať na stránke preco.esperanto.sk alebo v článkoch prekladateľa a psychológa Clauda Pirona (1931-2008).
Design by hosmich © EKOS 2014